Po zbombardowaniu i zniszczeniu przez aliantów, w sierpniu 1943 roku, niemieckiego ośrodka rakietowego w Peenemünde, w kwaterze głównej Hitlera - ,,Wilczym Szańcu'', zapadła decyzja o przeniesieniu doświadczeń nad ,,cudowną bronią'' do Polski. Nowy ośrodek prób V-1 i V-2 zlokalizowano w obrębie poligonu wojskowego SS ,,Heidelager'' w miejscowości Blizna, w kompleksie leśnym, w pobliżu Pustkowa, gdzie znajdował się obóz pracy i dowództwo poligonu. Wieś wysiedlono i rozpoczęto budowę instalacji, szkoleń załóg, a ze stacji Kochanówka doprowadzono do Blizny bocznicę kolejową. W obozie w Pustkowie wydzielona została specjalna grupa robocza ,,Blizna – Kommando'', dowożona do pracy na teren poligonu. W krótkim czasie w Bliźnie powstały hale montażowe, hangar, magazyny, elektrownia polowa, baraki dla żołnierzy, linia kolejki wąskotorowej, wyrzutnie V-1 i stanowiska startowe V-2. We wrześniu Bliznę wizytował Himmler, przebywał tu również Werhner von Braun, główny niemiecki ekspert od broni rakietowej.

Już w listopadzie 1943 roku wystrzelono pierwsze rakiety V-2. Próby nie były udane, rakiety spadały albo zaraz po starcie albo też daleko od zakładanego celu. Rakiety lecące z prędkością około 4,5 tyś. km/h były nieosiągalne dla artylerii przeciwlotniczej i myśliwców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ryzku polskiego ruchu oporu, części rakiet, które spadały w obrębie poligonu, zostały zebrane i dostarczone do Londynu, gdzie poddano je badaniom. Do końca marca 1945 roku na Londyn spadło setki rakiet V-2, powodując duże straty materialne i śmierć wielu mieszkańców. Jednak wielokroć więcej do celu nie dotarło z powodu swoich wad technicznych. Pod koniec czerwca 1944 roku, w obliczu zbliżających się oddziałów radzieckich, poligon w Bliźnie zaczęto likwidować, a część urządzeń i instalacji wywieziono w Bory Tucholskie. Przed całkowitym zniszczeniem pozostałych obiektów uchroniła poligon brawurowa akcja oddziału AK, zakończona jego zdobyciem. Natomiast w 1944 roku rozpoczęto próby startów latającej bomby V-1. Ich zasięg wynosił maksymalnie 300km i osiągały prędkość 650km/h a maksymalna wysokość lotu to 3km. Dzięki temu skutecznie mogła być zwalczana przez obronę przeciwlotniczą. W Bliźnie znajduje się dwie rampy startowe V-1 wraz z zapleczem. Warto dodać, że około 40% wystrzelonych z Blizny pocisków nie dotarło do celu.

Park Historyczny Blizna koło Ropczyc na Podkarpaciu

Przez lata o poligonie w Bliźnie nie pamiętano, a przyjeżdżali tu tylko poszukiwacze pamiątek historycznych, wydobywający z ziemi drobne elementy rakiet. Z inicjatywy samorządu gminy Ostrów zrodziła się koncepcja utworzenia w Bliźnie Parku Historycznego. Zamysł ten, dzięki finansowemu wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, doczekał się realizacji. 27 sierpnia 2011 roku park został otwarty. Można tu zobaczyć zachowane resztki instalacji poligonu, wyrzutni, hali montażowej, bunkry obserwacyjne a także zrekonstruowany barak, naturalnej wielkości makietę rakiety V-2 i latającej bomby V-1 oraz ekspozycje muzealną z licznymi, ciekawymi eksponatami, zdjęciami i dokumentami. Planowana jest rozbudowa parku, wzmocnienie jego funkcji informacyjnej i dydaktycznej. Park Historyczny w Bliźnie i kompleks obozowo - wojskowy w Pustkowie stanowią wyjątkowy zespół historyczny, związany z II wojną światową i podbojem kosmosu.

 Więcej na stronie: www.parkhistorycznyblizna.pl

 

Kilka zdjęć z Parku Historycznego Blizna oraz ubiegłorocznych zlotów militarnych, który będzie również w dniu biegu: